Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Άνθισης της Μελισσοκομίας στο Δήμο Μεσολογγίου

 
Το 2021 ως Νομός κατείχαμε την 3 η θέση πανελληνίως σε έκταση

εσπεριδοειδών (51.262 στρ) και παραγωγή (53.171 τόνους), μετά την Αργολίδα

(96.080 στρ και 286.407 τόνους), τη Λακωνία (79.995 στρ και 341.073 τόνους), με

κύριες καλλιέργειες Λεμόνια, Πορτοκάλια, Μανταρίνια.